FAQ over de Recruitercode

Wat is de Recruitercode?

De code is een persoonlijke ‘code of conduct’. Zeg maar de richtlijnen die iemand hanteert bij het goed uitoefenen van het vak als recruiter.

Van waaruit is dit initiatief gekomen?

Het initiatief komt vanuit de beroepsgroep zelf. We weten dat niet altijd positief gekeken wordt naar recruiters, terwijl velen van ons iedere dag met veel toewijding kandidaten, opdrachtgevers en werkgevers proberen te bedienen met goed advies.

We hebben een openbare oproep gedaan waar veel reacties op kwamen. Op basis van die reacties hebben we een commissie ingesteld die recht doet aan de breedte van het beroepenveld.

Voor wie is de code  bedoeld?

De code is voor iedereen die binnen een organisatie (deels) verantwoordelijk is voor het werven van medewerkers, dit ongeacht de contractvorm (vast of flex). Dit kan iemand met de functietitel recruiter betreffen, maar ook een andere medewerker die binnen de organisatie recruitmenttaken vervult.

Wat willen jullie bereiken met de code?

We willen bereiken dat het vak van recruiter zich verder professionaliseert en dat er een gemeenschappelijk gedragen beeld – noem het consensus – komt bij hoe een professionele recruiter het vak uitoefent. Nu ontbreekt daar consensus over.

Waarom wil je als recruiter meedoen?

Als recruiter wil je trots zijn op je vak en kunnen stellen dat je je houdt aan gangbare en algemeen geaccepteerde normen. Het schept een duidelijk gemeenschappelijk referentiekader naar zowel werkgevers, sollicitanten en beroepsbeoefenaars.

Waarom zou je als werkgever hieraan willen meedoen?

Recruiters die professioneel het vak uitoefenen dragen bij aan een sterk en aantrekkelijk werkgeversimago. Hetzelfde geldt omgekeerd voor recruiters die het niet zo nauw hiermee nemen. Goed met recruitment omgaan helpt dus bij goed kunnen aantrekken van nieuwe medewerkers.

Hoe verhoudt het zich tot de NVP code?

De NVP Sollicitatiecode richt zich op de sollicitatieprocedure tussen sollicitant en organisatie. De Recruitercode richt zich op het werk en gedrag van de Recruiter. We stellen dat de Recruiter handelt in overeenstemming met de NVP Sollicitatiecode.

Kunnen deelnemers zich certificeren?

Op dit moment kiezen we hier niet voor. Het optuigen van een certificeringstraject achten we nu niet haalbaar en het gebruiken van de code gebeurt op basis van vrijwilligheid. Als de code verder geaccepteerd is en het een soort van gangbare norm is geworden, sluiten we niet uit dat certificering mogelijk is.

Wat zijn de rechten en plichten van deelnemers?

De recruiter kan de code gebruiken en dient deze dan integraal toe te passen. Als dat het geval is, mag zij claimen dat zij werkt conform de Recruitercode.

Hoe gaan jullie zaken borgen als het groter wordt?

We gaan een structuur neerzetten die het mogelijk maakt om op te schalen.

Wat doe je met ervaring?

Er komt een regeling met een commissie die negatieve ervaringen in behandeling gaat nemen, hoor en wederhoor toepast en op basis hiervan een oordeelt velt.

Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de code houdt?

In het geval iemand zich niet aan de code houdt verliest zij of hij het recht om te zeggen zij/hij werkt volgens de Recruitercode. Hoe we dat gaan handhaven hebben we nog niet uitgewerkt.

Mag de code commercieel gebruikt worden?

Iedereen die zich conformeert aan de integrale Recruitercode, mag dit in uitingen benoemen.

Wie is eigenaar van de Recruitercode

De Recruitercode komt uit de sector zelf, dus eigenlijk zijn alle recruiters samen een beetje eigenaar. Het is niet toegestaan om “eigendom” of exclusief gebruiksrecht van de Recruitercode te claimen. Het is de Recruitercode commissie die beslist over de inhoud en van code en de gebruikte formuleringen.

(Hoe) kan ik een bijdrage leveren aan de Recruitercode?

We nodigen je uit via online gesprekssessies met ons in gesprek te gaan over de Recruitercode. Losse suggesties of feedback nemen we niet in behandeling.

Wat zijn de vervolgstappen?

De volgende stap is de oprichting van een organisatie die de code verder kan ontwikkelen.