Veelgestelde vragen én antwoorden over de Recruitercode

OVER DE CODE

Wat is de Recruitercode?

De Recruitercode is een samenhangend geheel van praktische richtlijnen en ethische principes, regels en opvattingen. Het is een beroepscode waarmee de recruiter ook richting kandidaten communiceert wat deze van hem of haar mag verwachten.

Het initiatief komt vanuit de beroepsgroep zelf. We weten dat kritisch wordt gekeken naar recruiters, terwijl velen van ons iedere dag met veel toewijding kandidaten, sollicitanten en werkgevers bedienen met professioneel advies. We hebben in Maart 2019 een openbare oproep gedaan en op basis van die reacties is een commissie gevormd die recht doet aan de breedte van het beroepsveld. De Recruitercode die voor je ligt is het tastbare resultaat, versie 1 juli 2021.

De Recruitercode is bedoeld voor iedereen die een rol speelt bij het werven van medewerkers. Dit is niet beperkt tot degene met de functietitel recruiter, omdat iedere kandidaat in aanraking komt met recruitment moet kunnen rekenen op een professionele en zorgvuldige sollicitatieprocedure. Denk daarbij ook aan recruitment-assistenten en vacaturehouders.

We willen bereiken dat het vak van recruiter zich verder professionaliseert en dat er een gemeenschappelijk gedragen beeld – noem het consensus – komt bij hoe een professionele recruiter het vak uitoefent.

Als recruiter wil je kunnen stellen dat je je houdt aan gangbare en algemeen geaccepteerde normen binnen recruitment. De Recruitercode schept een duidelijk gemeenschappelijk referentiekader naar iedereen die met een recruiter in aanraking komt.

Recruiters die professioneel het vak uitoefenen dragen bij aan een sterk en aantrekkelijk werkgeversimago. Hetzelfde geldt omgekeerd voor recruiters die het niet zo nauw hiermee nemen. Goed met recruitment omgaan helpt dus bij aantrekken van nieuwe medewerkers.

Dat is een bewuste keuze. Er bestaan veel verschillende vormen van recruitment. De Recruitercode vormt een universele basis die deelnemers naar eigen inzicht specifieker kunnen maken door zaken toe te voegen.

De Recruitercode komt uit de beroepsgroep zelf, dus eigenlijk zijn alle gebruikers samen eigenaar. Het is niet toegestaan om “eigendom” of exclusief gebruiksrecht van de Recruitercode te claimen. Het is de Recruitercode commissie die beslist over de inhoud van Recruitercode.

Sommige organisaties gebruiken de NVP Sollicitatiecode. De NVP Sollicitatiecode richt zich op de sollicitatieprocedure tussen sollicitant en organisatie. De Recruitercode richt zich op het werk en gedrag van de recruiter. We stellen dat de recruiter handelt in overeenstemming met de NVP Sollicitatiecode.

We organiseren minimaal eenmaal per jaar in juni een online feedbacksessie waaraan alle geregistreerde leden kunnen deelnemen. We noteren losse suggesties of feedback wel, maar hierover is geen correspondentie mogelijk. Je kunt met ons in gesprek komen over de Recruitercode via dit contactformulier.

Het gebeurt soms dat we versterking zoeken voor een commissie. Als je de organisatie achter de recruitercode wil ondersteunen, neem dan contact op met Koen Roozen, (voorzitter) via koen.roozen@hetrecruitingkantoor.nl.

STARTEN MET DE RECRUITERCODE

Moeten recruiters zich certificeren?

Op dit moment kan en hoef je je niet te certificeren voordat je de code gaat gebruiken. We denken dat de Recruitercode het best werkt als deze laagdrempelig en vrijwillig gebruikt wordt. Als de Recruitercode een gangbare norm geworden is, sluiten we certificering op termijn niet uit.

Alleen de Recruitercode onderschrijven is onvoldoende. Het is de bedoeling dat je de regels van de code actief toepast in jouw eigen werk als recruiter. Dat betekent bijvoorbeeld dat je er voor moet zorgen dat je werkt volgens de wettelijke AVG-regels.

Je mag als recruiter claimen dat je werkt volgens de Recruitercode als je deze integraal toe past en duidelijk communiceert naar alle kandidaten. Hoe je dit kenbaar maakt bepaal je zelf.

De Recruitercode is individuele code. Als organisatie mag je er alleen naar verwijzen als iedere recruiter die bij je in dienst is geregistreerd is bij en werkt volgens de Recruitercode.

We vinden dat de sleutel tot goed recruitment(gedrag) bij individuen ligt: veilig omgaan met vertrouwelijke gegevens of iedereen gelijk behandelen lig besloten in kennis en het gedrag dat de recruiter iedere dag laat zien.

DE CODE (GAAN) GEBRUIKEN

Hoe meld ik me aan?

Aanmelden is heel eenvoudig. Laat je gegevens achter op deze pagina en binnen enkele dagen publiceren we je in het register.

Alleen registreren is onvoldoende. We adviseren je dringend om bijvoorbeeld goed te kijken of je aan alle toepasselijke wetgeving voldoet en indien nodig hier acties op te zetten. Daarnaast vragen

Je kan het logo hier (800*400 px) of hier (500*200 px transparant) downloaden.

Je kan de code hier downloaden in pdf. Wil je papieren versies? Dat kan! Je kunt deze hier bestellen via de site

Stuur een mailtje naar info@recruitercode.nl en we verwijderen je gegevens uit het register.

We gaan ervan uit dat de Recruitercode helder geschreven is. Als je vragen hebt of twijfelt over de juiste toepassing van regels, kan je deze natuurlijk altijd bij ons voorleggen via de site.

Nee, je mag de code niet naar eigen inzicht aanpassen. Omdat de code basisregels beschrijft kan je wel aanvullend bepalingen opstellen voor jouw organisatie of werkwijze. Het onderscheid tussen de Recruitercode en je eigen gedragsregels moet voor een sollicitant helder zijn. We doen geen uitspraken over zaken die niet officiële Recruitercode staan.

Als je de Recruitercode onderschrijft moet je dat duidelijk communiceren naar kandidaten. Dit kan bijvoorbeeld door een toevoeging aan je handtekening, een vermelding bij de vacature of bij de ontvangstbevestiging de je stuurt naar sollicitanten. Uit je communicatie moet duidelijk blijken dat een sollicitant zich bij klachten kan beroepen op de Recruitercode.

Je kunt niet als organisatie aansluiten. Op het moment dat iedereen van je organisatie de uitgangspunten van de Recruitercode onderschrijft en zich registreert, kan je natuurlijk wel benoemen dat iedereen de Recruitercode volgt.

Nee, dat is niet mogelijk.

In de Recruitercode verwijzen we onder meer naar de AVG en andere wetgeving. We begrijpen dat er verschil in ervaring en kennis zit tussen recruiters onderling, maar stellen tegelijkertijd dat iedereen de basiskennis en wetgeving moet kennen en toepassen.

Iedere recruiter die zich conformeert aan de Recruitercode mag dit in uitingen benoemen. Pas als alle collega’s individueel de Recruitercode onderschrijven mag je dat als organisatie in je uitingen gebruiken.

Dat kan. We denken dat de code ook ondersteunt bij het professionaliseren of borgen professioneel recruitment richting je organisatie of voor interne sollicitaties.

NALEVING VAN DE CODE EN KLACHTEN

(Hoe) controleren jullie of ik me aan de code houdt?

De Recruitercode zelf controleert niet op naleving. Het is de bedoeling dat je aan sollicitanten duidelijk maakt dat je werkt volgens de uitgangspunten van de Recruitercode. Kandidaten houden je dus aan de naleving van de Recruitercode.

Iedereen die de Recruitercode gebruikt maakt dat duidelijk te maken in communicatie naar kandidaten. De code is zo opgesteld dat deze begrijpelijk is voor kandidaten en we gaan ervan uit dat zij misbruik melden via de klachtenprocedure.

Je kunt als kandidaat eemn klacht indienen bij de klachtencommissie van De Recruitercode als je van mening bent dat de recruiter richting jou niet volgens de Recruitercode heeft gehandeld.

Klagen kan pas nadat je contact hebt gehad met  de recruiter waarover je klaagt en het antwoord of de geboden oplossing voor jou onbevredigend is.

Een klacht kan je alleen schriftelijk indienen. Lees wel eerst de klachtenprocedure voordat je een klacht indient. Deze vind je hier.

Iedere klacht behandelen we. Zodra de klacht helder en compleet is nemen wij contact met de recruiter op die zich bij de code heeft aangesloten. Als de klacht terecht krijgt de recruiter een advies of aanwijzing of wordt er een sanctie opgelegd. De klager ontvang een kopie van de uitspraak.

Er is een klachtencommissie die klachten in behandeling neemt. Deze commissie wordt gevormd door experts. Zij laat zich hierin bijgestaan door een advocaat. We passen hoor en wederhoor toe voordat we tot een definitief standpunt komen.

Iemand die zich twee keer niet aan de Recuitercode houdt verliest het recht om te zeggen zij werkt volgens de Recruitercode. Omdat recruiters zich vrijwillig aansluiten gaan wij hierbij uit van goede intenties. Bij de eerste terechte klacht kan een recruiter tijdelijk geschorst worden, bij een tweede terechte klacht wordt de recruiter uit het register geschrapt.