Veelgestelde vragen én antwoorden over de Recruitercode

De Recruitercode is een samenhangend geheel van praktische richtlijnen en ethische principes, regels en opvattingen.

 

Het initiatief komt vanuit de beroepsgroep zelf. We weten dat kritisch wordt gekeken naar recruiters, terwijl velen van ons iedere dag met veel toewijding kandidaten, sollicitanten, opdrachtgevers en werkgevers bedienen met professioneel advies. We hebben in Maart 2019 een openbare oproep gedaan en op basis van die reacties is een commissie gevormd die recht doet aan de breedte van het beroepsveld.

 

De Recruitercode is voor iedereen die verantwoordelijk is voor of een rol speelt bij het werven van medewerkers. Dit is niet beperkt tot degene met de functietitel recruiter.

 

We willen bereiken dat het vak van recruiter zich verder professionaliseert en dat er een gemeenschappelijk gedragen beeld – noem het consensus – komt bij hoe een professionele recruiter het vak uitoefent.

Als recruiter wil je trots zijn op je vak en kunnen stellen dat je je houdt aan gangbare en algemeen geaccepteerde normen. Het schept een duidelijk gemeenschappelijk referentiekader naar alle betrokkenen.

 

Recruiters die professioneel het vak uitoefenen dragen bij aan een sterk en aantrekkelijk werkgeversimago. Hetzelfde geldt omgekeerd voor recruiters die het niet zo nauw hiermee nemen. Goed met recruitment omgaan helpt dus bij aantrekken van nieuwe medewerkers.

 

De NVP Sollicitatiecode richt zich op de sollicitatieprocedure tussen sollicitant en organisatie. De Recruitercode richt zich op het werk en gedrag van de Recruiter. We stellen dat de Recruiter handelt in overeenstemming met de NVP Sollicitatiecode.

Op dit moment kiezen we hier niet voor. Het gebruiken van de Recruitercode gebeurt op basis van vrijwilligheid. Als de Recruitercode een gangbare norm geworden is, sluiten we niet uit dat certificering de volgende stap is.

De recruiter kan de code gebruiken en dient deze dan integraal toe te passen. Als dat het geval is, mag zij claimen dat zij werkt conform de Recruitercode.

Er is een klachtencommissie die negatieve ervaringen in behandeling neemt. Zij wordt bijgestaan door een advocaat. We passen hoor en wederhoor toe en op basis hiervan volgt een advies.

 

Iemand die zich niet aan de Recuitercode houdt verliest het recht om te zeggen zij werkt volgens de Recruitercode. De klachtenprocedure vind je hier.

Iedereen die zich conformeert aan de Recruitercode mag dit in uitingen benoemen.

De Recruitercode komt uit de beroepsgroep zelf, dus eigenlijk zijn alle gebruikers samen eigenaar. Het is niet toegestaan om “eigendom” of exclusief gebruiksrecht van de Recruitercode te claimen. Het is de Recruitercode commissie die beslist over de inhoud van Recruitercode.

Je kunt met ons in gesprek komen over de Recruitercode via dit contactformulier. We organiseren minimaal eenmaal per jaar een online feedbacksessie. Losse suggesties of feedback nemen we niet in behandeling.