1 – Waarom deze Recruitercode?

Betrouwbaar, verantwoordelijk en correct recruitment zijn belangrijke eisen die aan organisaties en de recruiter worden gesteld. De basis ligt in de naleving van wet- en regelgeving. Daar bovenop mag een kandidaat, van iedereen die met recruitment te maken heeft, verwachten dat hij of zij professioneel en correct behandeld wordt. De Recruitercode ondersteunt organisaties en recruiters bij het vormgeven van professioneel recruitment, maar biedt tegelijkertijd voldoende ruimte voor maatwerk en een eigen identiteit. De Recruitercode biedt niet alleen een handvat voor professioneel recruitment, maar heeft ook een positieve uitstraling op de recruiters en organisaties die zich aan de Recruitercode conformeren.

De Recruitercode bevat de waarden, verantwoordelijkheden en spelregels die bij recruitment horen. Het beschrijft de bedrijfspraktijk van recruitment en geeft recruiters inzicht in hun eigen rol en verantwoordelijkheid. De regels, verantwoordelijkheden en waarden die we beschrijven zijn op elkaar afgestemd en versterken elkaar. Het is niet genoeg om de code te onderschrijven, ons doel is om de code te integreren in jouw dagelijks werk als recruiter en binnen jouw bedrijfsvoering. Zo gaat de Recruitercode functioneren als leidraad voor jouw eigen handelen.

2 – Uitgangspunten voor het implementeren van de Recruitercode

Centraal staat de vraag hoe correct recruitment binnen jouw organisatie op basis van je eigen situatie en identiteit er uit ziet. Daarbij dien je vast te stellen wat de aandachtspunten binnen jouw organisatie zijn die (extra) aandacht behoeven om meer (en uiteindelijk volledig) in overeenstemming met de Recruitercode te handelen,

3 – De Recruitercode invoeren

Als je de Recruitercode wilt uitdragen, dien je je de code eigen te maken en als vanzelfsprekend te gaan ervaren. In het begin vraagt dit om overleg met collega’s en je werk- en of opdrachtgever. Begin bijvoorbeeld met het in kaart brengen van de concrete uitdagingen en oplossingen die er al leven binnen je organisatie en die de Recruitercode raken. Denk na over conflicterende belangen of behoeften die lastig op te lossen zijn. Als je hierin vastloopt kun je de Recruitercode, althans de Recruitercode Commissie, vragen om met je mee te denken. Met deze stap zorg je ervoor dat de Recruitercode binnen jouw organisatie wordt ondersteund en dat meer van jouw collega’s de Recruitercode gaan onderschrijven.

Omdat de Recruitercode de belangrijkste basisregels binnen recruitment beschrijft, kan je aanvullend niet conflicterende spelregels opstellen die passen bij jouw organisatie of recruitmentaanpak. Pas als “jouw” unieke Recruitercode door alle recruitmentcollega’s wordt gedragen, kun je daar als organisatie kenbaarheid aan geven. De code zorgt er voor dat binnen jouw organisatie dezelfde gedachten zijn over wat professioneel recruitment inhoudt.

Een mogelijk stappenplan
Je kunt bij het invoeren een stappenplan gebruiken dat er als volgt uitziet:

 • Oprichten van een projectgroep
 • Overleg met de directie
 • Voornemen communiceren binnen de organisatie
 • De Recruitercode uitbreiden op punten die voor jou belangrijk zijn
 • Je eigen code in werking stellen binnen je organisatie

4 – Minimale vereisten voor deelnemers van de Recruitercode

Als je recruiter bent of een rol hebt binnen het recruitmentproces mag je de Recruitercode onderschrijven en uitdragen, mits je voldoet aan de volgende minimale vereisten:

 • Je maakt de Recruitercode in zijn geheel eigen en verankert deze in jouw werk.
 • Het logo van de Recruitercode en de Recruitercode zelf zijn goed te vinden voor kandidaten. Dit kan bijvoorbeeld door op je site te verwijzen naar recruitercode.nl, een downloadlink te plaatsen op je eigen website of de code als bijlage mee te sturen naar kandidaten.
 • Je meldt je bij ons aan via deze link op onze site en gaat ermee akkoord dat wij je als deelnemer vermelden op recruitercode.nl. Je mag de Recruitercode, logo’s en/of andere beeldmaterialen alleen gebruiken als en zolang je ingeschreven staat als deelnemer.
 • Je informeert kandidaten dat je werkt volgens de Recruitercode en dat de kandidaat zich met klachten hierover bij jou/jouw organisatie kan melden en – als dit niet naar tevredenheid verloopt en/of er geen oplossing wordt gevonden – ze een formele klacht kunnen indienen bij de Recruitercode.
 • De Recruitercode heeft onderhoud nodig om up-to-date te blijven en daarom publiceren we ieder jaar in de maand januari een nieuwe versie. Indien je voornoemde niet-conflicterende regels toevoegt aan de Recruitercode, dan dien je er zelf voor te zorgen dat ook jouw code up-to-date blijft en nageleefd wordt.
 • Je ondertekent de Recruitercode digitaal en gaat akkoord met bovenstaande minimale vereisten. Daarmee ga je ook akkoord met de formele klachten procedure als hieronder uiteengezet.

5 – Deelnemende organisaties

De Recruitercode is opgesteld voor de individuele recruiter of de collega(‘s) die een rol hebben binnen het gehele recruitmentproces. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om als gehele organisatie deel te nemen aan de Recruitercode en hiervoor te tekenen zoals hierboven beschreven. De enige voorwaarde: alle recruiters en/of deelnemers binnen het recruitmentproces, binnen de organisatie, dienen zich individueel te committeren aan de Recruitercode. Er bestaat dan een verplichting voor de deelnemende organisatie om toe te zien dat een ieder binnen het recruitmentproces zich houdt aan de regels van de Recruitercode.

6 – Communiceren over de code

Beginpunt is om kandidaten/sollicitanten te informeren dat je werkt volgens de Recruitercode. De Recruitercode is daarom leesbaar opgesteld voor alle betrokkenen, o.a.; recruiters, kandidaten, vacaturehouders en opdrachtgevers. Voor communicatiedoeleinden stellen wij je digitaal de meest recente Recruitercode en een logo beschikbaar.

7 – Klachten

De Recruitercode hanteert een klachtenprocedure die er op is gericht alle betrokken partijen recht te doen. Meer informatie over de regeling en de procedure vindt u op onze pagina over de klachtenprocedure