Naar aanleiding van de marktconsultatie

13 oktober 2020

In de marktconsultatie hebben vakgenoten meegedacht over het aanscherpen en aanvullen van de Recruitercode. Veel suggesties vanuit het werkveld hebben we verwerkt in de definitieve code, maar niet allemaal.  Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen en suggesties en onze reactie daarop.

V: Ik mis een duidelijke afbakening (en uitwerking) tussen hard en soft skills.
A: Afhankelijk van de precieze rolinvulling zijn hierop veel variaties mogelijk. Het ondoenlijk om deze allemaal los te benoemen. De Recruitercode is bedoeld als een gedragscode.

V: In welke mate maakt het uit of de recruiter extern (ingehuurd) is, bij een bureau werkt of werkzaam is binnen een organisatie die een eigen recruitmentafdeling heeft?
A: De Recruitercode geldt voor iedereen die zich bezig houdt met het werven van personeel. Het maakt daarbij niet uit of je een HR rol vervult, bij een bemiddelingsbureau werkt of (ingehuurd) als corporate recruiter werkt bij een werkgever. Het kan wel zijn dat bepaalde onderdelen van de code minder relevant of niet van toepassing voor je zijn omdat dat niet bij je rol hoort.

V: Hoe kan je verschillende relaties en belangen tussen opdrachtgever, recruiter, kandidaat ten alle tijden zuiver (onafhankelijk) houden?
A: Als je volgens de Recruitercode werkt kan je jouw opdrachtgever wijzen op onze gedachte bij integer werken. De code bespreken met je opdrachtgever ondersteunt jou hierbij

V: Wat zijn de onderliggende dilemma’s die deze code ondervangt?A: De Recruitercode is niet geschreven vanuit dillema’s. De code biedt houvast in hanteren van een professionele beroepshouding. Werk is belangrijk voor mensen, wij willen als beroepsgroep daar graag serieus mee omgaan.

V: Werken jullie met een certificering?
A: De Recruitercode is een eerste stap in de verdere professionalisering van het vakgebied. Certificering kan een volgende stap zijn.

V: Gaan bedrijven eerder in zee met recruiters die volgens de Recruitercode werken?
A: Ja, we gaan ervanuit dat iedere organisatie integriteit en een professionele werkhouding belangrijk vindt.

V: Wat gebeurt er als je zegt volgens de code te werken, maar je houdt je niet aan de richtlijnen?
A: Als je je aanmeld voor de code maar je hier aantoonbaar niet aan houdt, doet de klachtencommissie onderzoek en je – bij een gegronde klacht – hierop aanspreken.

V: Wat is de reden dat er een apart hoofdstuk is besteed aan discriminatie? Wanneer een recruiter de wet –en regelgeving naleeft is dat toch overbodig?
A: Omdat dit een erg belangrijk onderwerp is kiezen we ervoor dit expliciet te benoemen.

V: Wat is de reden dat er een apart hoofdstuk is besteed aan discriminatie? Wanneer een recruiter de wet –en regelgeving naleeft is dat toch overbodig?
A: Omdat dit een erg belangrijk onderwerp is kiezen we ervoor dit expliciet te benoemen.