behandeling wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in de eerste kamer

20 februari 2024
Geschreven door koenroozen

Vorige week heeft de Recruitercode haar standpunt uitgesproken en medegedeeld aan de Eerste Kamer.
Hier lees je het standpunt van de Recruitercode. De gehele brief en het bijbehorende persbericht zijn terug te lezen in de bijlage.

__________________________________________

Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag
Nederland

Betreft: wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Wij zijn ons er terdege van bewust dat kandidaten, de maatschappij en de politiek zich kritisch
uitlaten over het werk van recruiters. Deze kritiek was voor de Recruitercode
(https://recruitercode.nl/) – een initiatief van de recruitmentbranche zelf – de aanleiding om een
code met verantwoordelijkheden, waarden en spelregels op te stellen die bij professioneel
recruitment horen. Bijna 800 geregistreerde recruiters onderschrijven deze code en passen deze
dagelijks toe in de praktijk.

Met veel interesse volgen wij het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Op
14 maart 2023 heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid voor dit wetsvoorstel
gestemd. Dit voorstel ligt nu voor u, en zal op 27 februari 2024 behandeld worden. Met deze brief
willen wij graag ons standpunt kenbaar maken.

De Recruitercode ziet deze nieuwe wet als een mijlpaal in het professionaliseren van de
recruitmentbranche.

….

Alles overwegend steunt De Recruitercode deze wet.

Persbericht

Brief eerste kamer