het wetsvoorstel Toezicht Gelijke Kansen bij Werving en Selectie is verworpen

28 maart 2024
Geschreven door koenroozen

De Recruitercode is teleurgesteld in de beslissing van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel Toezicht Gelijke Kansen bij Werving en Selectie te verwerpen. Deze wet zou werkgevers verplichten een adequate aanpak vast te leggen gericht op het tegengaan van (onbewuste) discriminatie, iets waar helaas nog veel sollicitanten zich mee geconfronteerd zien. De afwijzing van het wetsvoorstel is een gemiste kans om wettelijke steun te verlenen aan de strijd tegen discriminatie in werving en selectiepraktijken. Arbeidsmarktdiscriminatie is dermate aanwezig en urgent dat uitstel of een pilot ongewenst is, maatregelen zijn op de kortst mogelijke termijn noodzakelijk. Wij roepen de politiek, met name de fracties die de wet ondersteunden (OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, PvdD, SP en ChristenUnie), op om onverminderd werk te blijven maken van het ontwikkelen van passende wetgeving gericht op het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Wij blijven ons onverminderd inzetten voor een arbeidsmarkt waar iedereen gelijke kansen krijgt. Wij zullen doorgaan met het bevorderen van onze gedragscode en blijven onze leden ondersteunen bij en aanspreken op het toepassen van eerlijke en transparante wervings- en selectieprocessen die niet discrimineren.

Persbericht nav verwerpen van de wet